Ett vått landskap

Möckelmossen har via ett mer extremt klimat med mer ihärdiga skyfall och via specifika åtgärder i landskapet, blivit frodigare och våtare. Det har därmed blivit en lysande destination för ornitologer och jägare.