Ett landskap med fler människor

Södra Öland har sett en explosionsartad befolkningstillväxt och lockar många besökare från hela världen. Nytt kulturarv skapas och äldre kulturarv får nya roller!